Bloms – en samarbetspartner för effektiva, ergonomiska arbetsplatser och en bra arbetsplatsmiljö.

Bloms är ett innovativt företag som vill visa möjligheterna att ergonomiskt underlätta och samtidigt effektivisera och anpassa arbetsplatser efter funktion och person. Med vår långa erfarenhet inom branschen har vi anpassat arbetsplatser och maskiner för en bättre arbetsmiljö sedan 1947. Våra medarbetare har med lång erfarenhet och gedigen kunskap designat och skräddarsytt produktionsutrustningar hela vägen från ide och konstruktion till tillverkning och montering på plats. Bloms har ett brett sortiment av industriprodukter i standardutförande men kundanpassar dessa såväl som tillverkar nya. Vi levererar helhetslösningar vilka är monterade, CE-märkta och klara att tas i drift hos kund. 

Vårt huvudsakliga fokus är industriproduktion där vi tillhandahåller allt från enkla arbetsbord och lyftvagnar till mer komplexa maskiner som PLC styrda monteringsfixturer med mera. Bloms erbjuder specialanpassade produktionshjälpmedel bla. för Lean Production, men också standardlösningar i form av produkter såsom ergonomiska arbetsplatsmattor, lyftvagnar, arbetsbord. höj och sänkbara lyftgolv mm. Lean Production är ett viktigt instrument för att få kostnadseffektiva produktions-, packnings- och monteringslinjer. Det innebär att se helheten och att få ett system att fungera optimalt och att eliminera slöseri, skapa engagemang, lagarbete samt att standardisera arbetssätt. Detta för att producera kvalitet i varje led och utföra förbättringar löpande.

Bloms erbjuder här effektiva ergonomiska och billiga lösningar på olika linjeutföranden. Till detta kompletteras linjer med ett rikt utbud av standardutrustning för att få till en kostnadseffektiv produktionsutrustning som uppfyller alla krav på ergonomi och säkerhet. Bloms erbjuder här sina kunder ett brett sortiment av bland annat arbetsbord och plattformar för att företagen skall kunna undvika onödigt fysiskt slitage på sin personal. Vi anpassar produktionsutrustning till de flesta branscher där personal både vill kunna stå upp eller sitta ner när de arbetar. Vi tillhandahåller allt från manuellt höj- & sänkbara till motoriserade arbetsbord, höj & sänkbara plattformar och lyftvagnar mm. Här hittar man lyftvagnar som är ett hjälpmedel för att lyfta/flytta på exempelvis: plastlådor, mjölkförpackningar, tunnor med mera. Bloms har allt från små smidiga lyftvagnar till kraftiga vagnar för industrin.

Bloms utvecklar produktions- och förpackningslinjer med integrerade kartongresare där arbetet sker i effektiva manuella och ergonomiska packlinjer, utrustade med ergonomiska höj- och sänkbara arbetsgolv med tillhörande ergonomiska arbetsplatsmattor. Bloms levererar också lyfthjälpmedel som bland annat lyftbord, saxbord och pallyftare för bästa ergonomi vid övrig hantering runt produktionslinjer. När inte det räcker till tillverkar vi nya produkter som löser behovet. Vi på Bloms har lång erfarenhet och den tekniska kompetens som krävs för att ta fram anpassade lösningar för kundens unika situation och behov.