Pallpositionerare Pallet Pal Fjäder

Pallbord med automatisk höjdreglering och svängskiva

–  Pallbord med integrerad svängskiva
–  Fjäder som anpassas efter belastning
–  Ger automatiskt rätt lyfthöjd
–  Hanterar vikter mellan 180-2040 kg
–  Kräver varken installation eller kraftkälla