Regler & CE-märkning

Bloms AB CE-märker alla arbetsstationer & utrustning

Bloms utvecklar effektiva och ergonomiska arbetsplatser och utrustningar till de flesta  verksamheter. Det kan vara till verkstads- och fordonsindustrin, livs- och läkemedelsproduktion, stora logistikanläggningar, offshore- och flygindustri, såväl som till kommuner och statliga bolag. Självklart konstrueras allt efter gällande maskindirektiv, regelverk och med riskanalyser redan i designfasen. Detta för att bygga bort eventuella risker och göra arbetsplatsen så effektiv och ergonomisk som möjligt redan från början. 

 

Arbetsmiljöverkets AFS:ar används av Bloms som ett av flera uppslagsverk för att göra så bra arbetsplatser som möjligt. Vi följer regler, standarder och CE-märker vår utrustning så våra kunder kan känna sig trygga med att utrustningen får användas i produktionen. Besök Arbetsmiljöverkets och SIS hemsida om du vill läsa mer eller beställa hem föreskrifter och standarder. 

När Bloms utvecklar en arbetsplatsutrustning så går vi igenom regelverk och standarder för att få en så säker och effektiv arbetsplats som möjligt. Bloms AB levererar då fullständiga manualer med stycklistor, bilder, scheman och CE-märkning. När utrustning levereras till andra länder så skrivs manualerna på de språk som behövs. För att uppfylla gällande regler ska manualen vara skriven på landets språk så alla förstår texten och innebörden full ut.

Bloms följer regler och standarder vid utveckling

Självklart konstruerar vi efter gällande maskindirektiv och regelverk för att utveckla säkra och effektiva arbetsplatser.  Riskanalyser finns med från början och man följer ex.vis EN1570 när det gäller lyftbord osv. för att uppfylla gällande regelverk. Då får man  rätt avstånd, rätt trappstegs och räckeshöjder från början. Tillsammans med Svenska institutet för standarder och Arbetsmiljöverkets AFS:ar så får vi fram så effektiva, säkra och ergonomiska arbetsmiljöer som möjligt redan från början. 

Ergonomi

Ergonomi är viktigt, då kroppen är något av det mest dyrbara vi har. Ta hand om den och din hälsa genom att arbeta rätt. Här får du värdefulla tips & råd.

Besök vårt ErgoLab

I vårt Ergolab kan ni testa ergonomiska & innovativa lösningar. Ni får en uppfattning hur en ergonomisk och säker arbetsplats kan se ut hos er.

Vårt arbetssätt

Så här går vi tillväga när vi startar upp ett nytt kundprojekt. Från första kontakt till en färdig produkt. Vi hjälper till med att göra era idéer, små som stora till verklighet.