Köpvillkor

Säljservice

Självklart sänder vi gärna offerter på de produkter du önskar. Vill du ha hjälp på plats att välja rätt produkter eller kanske du behöver en specialanpassad arbetsplats, då besöker vi dig gärna. Vi vänder oss enbart till företagskunder.

Vi har nu möjlighet att ta emot e-beställningar samt skicka e-faktura. Kontakta oss gärna för vidare information.

Priser

Priserna är exklusive frakt, emballage, och moms. Kontakta oss för en offert alternativt ett pris på någon av våra produkter.
Vid order understigande 500:- tillkommer en hanteringsavgift på 100:-Vi förbehåller oss rätten att justera priser i förhållande till ändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande. Dessa prisjusteringar regleras omedelbart då vi anser det vara befogat. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/skrivfel i produktinformation, markandsföring eller på webbplats.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. Godkänns den ej kontaktar vi dig och ger dig möjlighet att förskottsbetala. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta 10% samt vid tredje betalningspåminnelsen debiteras en påminnelseavgift på 450 SEK. Varorna försålda med äganderättsförbehåll till dess full likvid erlagts till Bloms Tekokonstruktioner AB, senast vid fakturans angivna förfallodatum.
Vid order över 100.000 SEK faktureras enl 1/3 likvider.

Force Majeure

Händelse såsom utanför Bloms ABs kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Bloms AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Betalningsalternativ

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi skräddarsydda finanseringslösningar
Genom Wasa Kredit kan du som företagskund få en finansieringslösning helt anpassad efter dina specifika behov. Finansiering genom leasing eller hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar. Läs mer här

Leveransvillkor

Leverans sker mellan 7-17 på vardagar. Om leveransadressen är obemannad vid leveransförsök tillkommer avgift för återtagande och ny utkörning. Vid osäker bemanning kan avisering begäras till en merkostnad. Vi förbehåller sig rätten att välja det leveranssätt som passar kundens beställning bäst.

Vi hänvisar i övrigt till försäljningsvillkoren enligt NL 17.

Leveranstider

Leveranstid för standardprodukter är normalt 1-2 veckor. Specialtillverkade produkter har en längre leveranstid, och vi förbehåller oss rätten att förlänga leveranstiden om godkännande av konstruktionsritning dröjer. Orderbekräftad leveranstid avser avsändningsdatum.

Öppet köp

Kontakta vår säljavdelning för mer information om vilka produkter vi kan lämna öppet köp på. Vid större kvantiteter måste ett prov beställas för att returrätten skall gälla. Returrätt gäller ej på specialtillverkade produkter.

Reklamationer/returer

Synliga transportskador måste noteras och anmärkas direkt på fraktsedeln vid mottagandet. Dolda skador samt övriga avvikelser måste anmälas till oss inom 7 dagar. Kontakta alltid vår säljavdelning innan returer. Spara alltid fraktsedeln.

Vid felbeställningar av varor tas en retur/hanteringsavgift ut. Vi godkänner endast returer av oanvända varor i nyskick med alla delar i behåll. Där tillämpbart ska godset returneras i originalförpackning. Kostnad för returfrakt betalas av köparen.

Garanti

Det är minst ett års garanti mot funktions- och tillverkningsfel på våra produkter. En del varor har längre garantitid, detta står i så fall utskrivet på respektive produkt. Garantin gäller från fakturadatum vid normalt slitage och användning (1-skift), mot uppvisande av faktura eller kvitto. Under inga omständigheter har Bloms AB ansvar för produktens användning, dess livslängd eller dess
funktionsduglighet.

Montering

En del av våra produkter är av utrymmesskäl inte monterade vid leverans. Oftast klarar du monteringen själv med hjälp av monteringsanvisningarna. Behöver du hjälp med montering eller installation, kontakta oss så får du ett kostnadsförslag.

Rätt produkter

Vi på Bloms ser till att du får rätt produkt till just din arbetsplats. Förutom många egna produkter samarbetar vi tillsammans med en rad ledande leverantörer på marknaden. Har du funderingar angående en leverans från Bloms, tveka inte att kontakta oss.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten till konstruktions- och prisändringar. Orderbekräftat pris gäller. Bloms AB ansvarar inte för så kallade indirekta skador som tex inkomstbortfall, fördyrade kostnader eller skador på annat än levererat gods. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel och för utgående varor. Färgavvikelser kan förekomma av bildtekniska skäl.

Vid kundanpassad utrustning påbörjas ej konstruktionsritningar innan order erhållits. Produktion startar ej innan kund har godkänt konstruktionsritning.

Tvist

Tvist angående tolkningen och/eller tillämpningen av avtal och dessa allmänna villkor ska prövas av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. I den mån det har avtalats mellan parterna att NL 17 skall användas så har regleringen i NL 17 avseende skiljedomstol företräde och ska tillämpas vid en eventuell tvist. Vid en eventuell tvist ska platsen för processen vid skiljedomstol vara Göteborg, Sverige.

Sekretess:

Vi samlar in personuppgifter så som adress, mailadress, telefonnummer.
Vi behöver denna information för att leverera varan till dig, men även för hantering av garantiärenden.

Bloms Tekokonstruktioner AB, 50730 Brämhult är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du
skickar in till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).

Hur använder vi dina personuppgifter?

– För att bearbeta din beställning via vår webshop
– För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina produkter.
– För att skicka information om erbjudanden.
– För att göra marknads- och kundanalyser så vi kan ge dig relevanta erbjudanden och information.
– För att bekräfta att du innerhar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp via vår webshop.
– För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster
– För att kunna fullgöra våra åtagande mot dig som kund.

Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail eller på andra sätt.

För att vi ska kunna erbjuda dig en hög servicenivå dokumenterar vi all kundkommunikation.
Du har rätt att begära att få ta del av dina personuppgifter. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.Du kan återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.
Detta gör du lättast genom att maila oss på info@bloms.com

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust,
manipulation och obehörig åtkomst. Har ni några frågor gällande vår sekretess av personuppgifter är ni välkomna att kontakta oss.

SEMESTERSTÄNGT

Vecka 28 till och med vecka 31

Beställningar från vår webbsida hanteras
även under dessa veckor. 
 Är det något brådskande så kontakta oss via mail. Vi har bevakning på info- mailen men det kan ta lite längre tid innan ni får svar från oss.