Bloms Idésidor

Välkommen till Bloms Idésidor!

Här visar vi lösningar, idéer, inspiration & tips på ergonomiska arbetslösningar och exempel på hur vi kan hjälpa Ert företag och hur det kan se ut i verkligheten! Bloms mål är att lösa ett problem för Er och vi kan anpassa det mesta efter just Era önskemål och krav.

Scrolla ner och låt dig inspireras, eller välj annat avsnitt nedan!

Lyfthjälpmedel

Vaccumlyftar

Idésidorna för lyfthjälpmedel skall ge en idé om hur man kan hitta något ergonomiskt hjälpmedel för att exempelvis lyfta, flytta, vinkla eller bara hantera gods. Det kan röra sig om lådor, säckar, plastbackar, skivor, fönster, färdiga produkter m.m. som t.ex. skall flyttas, packas eller vändas. Dessa lyfthjälpmedel kompletterar ofta annan utrustning där det ingår mer artiklar i en komplett arbetsplats, det kan vara packbord, plattformar, arbetsplatsmattor, transportbanor, vagnar, och mycket mer.
Tunnor är mycket lämpliga att lyfta med vaccum.

Här hanterar man stora träskivor på ett enkelt sätt, men det kan lika gärna vara stora plåtar, glasskivor eller annat liknande som är svårt att hantera för en person. Systemet klara att hantera vikter upp till 250 kg.

Inom träindustrin används här vaccumlyften för hantering i bl.a råvaru bearbetningen. Det krävdes tidigare flera man för att hantera ämnene, nu klarar en man att utföra arbetet själv. Samtidigt har man vunnit att man arbetar ergonomiskt vilket sparar personal och tid.

Hantering av en mängd olika ämnen kan utföras med detta hjälpmedel. Vaccumlyften kan förses med en mängd olika utformade grip- och lyfthjälpmedel för t.ex. vinklingstillbehör, tunnhantering och t.ex hantering av rullar m.m.
Vaccumsugen avlastar nackar och rygg vid hantering av stora produkter.
Utrustningen kan förses med tiltning för vinkling av sugfoten emellan 0-90°, och därigenom lyfta materialet ifrån vertikalt till horisontalt läge.
Gripverktygen anpassas efter materialets beskaffenhet med tanke på godstjocklek, vikt och ytans beskaffenhet. I många fall är ett ok med dubbla sugfötter den effektivaste lösningen.
Tänk efter före, använd kroppen på ett så effektivt sätt som möjligt utan att den förbrukas. Det vinner alla på.
Lyfthjälpmedel för att kunna stapla på hög höjd utan att behöva lyfta högt.
Man kan ta en stående eller ligggande kartong med samma verktyg.

Vaccumlyftar

Arbetsmiljölagen i EU föreskriver att manuell hantering som kan innebära risk för säkerhet och hälsa skall undvikas. Om detta inte är möjligt skall man med effektiva åtgärder minska riskerna. Lämpliga hjälpmedel skall användas när så är möjligt, och alltid när den manuella hanteringen innebär en hälsorisk. Det finns olika sätt att inrätta en arbetsplatser för att få dem mindre fysiskt krävande t.ex. att:

Hjälpmedlen är utformade med hänsyn till arbetsförhållanden och till användaren. Vid icke kraftkrävande lyft är det ofta en fördel om användaren kan använda hjälpmedlen i både sittande och stående arbetsställning.

Avstånden under hela lyftet, från det att lasten greppas tills den sätts ner, är så korta som möjligt.

Arbetshöjden kan anpassas så att arbetet sker i bra arbetslägen, dvs. lasten skall befinna sig nära kroppen mellan mitten av låret och armbågen. Detta för att undvika böjning och vridning av ryggen.

På ett enkelt sätt har man här både lastat av kartongerna från en pall, och därefter flyttas pallen med samma verktyg. Lyftverktyget är här försett med en extra del för att minimera höjd och längd rörelserna för axlar och armar.
Här har man en vakuumlyft med ett gripverktyg för tunga plastbackar, vilka behöver flyttas till och från rullbanor, bänkar etc.
Användningsområdena är obegränsade, det är bara fantasin som säger stopp.
Verktyg för att enkelt kunna hantera drickabackar.
Till säckhantering är vakuumlyften ett utmärkt redskap. Oavsett säckens form anpassar sig sugverktyget efter säcken. Det finns många olika utformning av dessa. Det går också att få dessa i renrums utförande, tillverkade av exempelvis rostfritt stål och med olika typer av plast och gummi material, för t.ex. livs och läkemedelsindustrin.
Sugfötterna är utformade för att klara alla sorters säckar. En gummikjol monteras på sugfoten för att kompensera läckage om förpacknings-materialet är poröst. Vaccumförpackat, krympfilm eller pappersförpackningar, det finns alltid en lösning med vakuumlyften.

Elektriska lyfthjälpmedel

Man kan också använda elektriska lyfthjälpmedel till att lyfta exempelvis plastbackar, lådor mm. Gripverktygen kan utformas exakt efter produkterna som behöver lyftas, det kan vara gafflar, krokar, arbetsplan ja praktiskt taget vad som helst. För mer information se under rubriken lyfthjälpmedel.
Elektriska vajer respektive kättingtelfrar, finns i lyftkapacitet ifrån 80 kg upp till 4000 kg. Styrs enkelt med handtag respektive knappkontroll som manöverdon.

Traverssystem och svängkranar.

För att kunna lyfta med vaccumlyftar, ellyftar etc så erfordras någon form av stativ, och då kan vi erbjuda olika typer av svängkranar, traverssystem mm för lätta och tunga laster.
Lyfthjälpmedel finns för de flesta produkter, det är bara att kontakta Bloms så skall vi hjälpa er att lösa ergonomin på arbetsplatsen. Se även föregående områden angående lyft och traverser.

Besök vårt ErgoLab

I vårt Ergolab kan ni testa ergonomiska & innovativa lösningar. Ni får en uppfattning hur en ergonomisk och säker arbetsplats kan se ut hos er.

Regler & CE-märkning

Säkerheten är mycket viktigt. Därför levereras alla våra anläggningar godkända och CE märkta enligt arbetsmiljöverkets regler och standarder.

Vårt arbetssätt

Så här går vi tillväga när vi startar upp ett nytt kundprojekt. Från första kontakt till en färdig produkt. Vi hjälper till med att göra era idéer, små som stora till verklighet.