Bloms Idésidor

Välkommen till Bloms Idésidor!

Här visar vi lösningar, idéer, inspiration & tips på ergonomiska arbetslösningar och exempel på hur vi kan hjälpa Ert företag och hur det kan se ut i verkligheten! Bloms mål är att lösa ett problem för Er och vi kan anpassa det mesta efter just Era önskemål och krav.

Scrolla ner och låt dig inspireras, eller välj annat avsnitt nedan!

Lyftvagnar

Lyftvagnar kan användas till en mängd olika lyft och vridrörelser. Det är ett enkelt och smidigt hjäpmedel för att lyfta/flytta ex.vis plastlådor, mjölkpaket, materialrullar, lådor och även för att tippa exempelvis tunnor/kärl med färg/mat i. Användningsområdena begränsas bara av fantasin. Här följer ett antal olika exempel på användningsområden där man kan använda en lyftvagn.
Ovan: Lyftvagn försedd med trappa för att kunna lasta av/på vagnen på ett enkelt *sätt även där det är högt.

Lyftvagn försedd med rullar för avrullning mot bana/bord.etc.

Mjölkpaket körs ut och lyfts upp.
Tunga lådor skjuts över, lyfts upp och plockas ur.
Mat packas upp och placeras i bandaren.
Hjul lyfts upp/rullas i läge, bultar monteras.

För leders vidkommande gäller det att lederna hela tiden skall få lov att arbeta kring “mellanläget”-ledens naturliga viloläge. På så sätt belastas brosket i lederna minst och slitage undviks.

Skuldrans led arbetar bäst när den hänger nedåt.

Armbågsleden arbetar vid tungt arbete bäst kring en vinkel på 120° – vid lättare arbete ca 90°.

Ryggen arbetar bäst och belastas minst i stående/upprätt ställning, där ryggraden har en naturlig böjning.

Ovan: In och utvändiga rull- gripare, manuell och elektrisk. Med centrumexpander alternativt griparmar för att greppa utvändigt.

Bilderna till vänster och höger visar manuell och elektrisk tömning av kärl. Tillbehören monterade på PRO seriens lyftvagnar.

Trötthet är tecken på belastning. Smärta är tecken på överbelastning Lyssna på kroppen och förebygg i tid.

Besök vårt ErgoLab

I vårt Ergolab kan ni testa ergonomiska & innovativa lösningar. Ni får en uppfattning hur en ergonomisk och säker arbetsplats kan se ut hos er.

Regler & CE-märkning

Säkerheten är mycket viktigt. Därför levereras alla våra anläggningar godkända och CE märkta enligt arbetsmiljöverkets regler och standarder.

Vårt arbetssätt

Så här går vi tillväga när vi startar upp ett nytt kundprojekt. Från första kontakt till en färdig produkt. Vi hjälper till med att göra era idéer, små som stora till verklighet.